Članovi saveza

USS BEOGRADA

Balkanska br. 4/1
11000 Beograd
Telefax: 011/2688-640
E-mail: ussb@eunet.rs
Internet: www.ussb.org.rs

 

USS NOVOG SADA

Narodnog fronta br. 10/III
21000 Novi Sad
Telefax: 021/450-670
E-mail: ussns@yahoo.com
Internet: www.ussns.org.rs

 

USS NIŠA

Šumatovačka b.b.
18000 Niš
Telefax: 018/523-364, 018/523-120
E-mail: ussn@junis.ni.ac.rs
Internet: www.ussn.org.rs

 

USS KRAGUJEVCA

Majakovskog 11
34000 Kragujevac
Telefax: 034367173
E-mail: usskragujevac@gmail.com
Internet: www.usskg.com

 

SPORTSKO UDRUŽENJE UNIVERZITETA U BEOGRADU

Studentski trg 1, Beograd
e-mail: office.sport@rect.bg.ac.rs
internet: suub.bg.ac.rs

 

SPORTSKI KLUB UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU

Kosančićev venac br. 29
11000 Beograd
Telefon: 011/625-166, 011/623-391, Fax: 011/629-785
Fax: 011/2130-862 (Fakultet dramskih umetnosti)
E-mail: rectorat@arts.bg.ac.rs
Internet: www.arts.bg.ac.rs

 

SPORTSKI SAVEZ DRŽAVNOG UNIVERZITETA NOVI PAZAR (SSDUNP)

Vuka Karadžića bb
36300 Novi Pazar
Telefon: 020/317-754
E-mail: ssdunp@yahoo.com
Internet: www.np.ac.rs/studenti/univerzitetski-sportski-savez