Aktivnosti saveza

– Organizacija nacionalnih međuuniverzitetskih prvenstava i kupova u ekipnim i pojedinačnim sportovima

– Organizacija evropskih i svetskih univerzitetskih takmičenja i drugih međunarodnim univerzitetskih sportskih takmičenja

– Realizacija učešća studentskih-sportskih ekipa i pojedinaca na evropskim i svetskim univerzitetskim prvenstvima

– Realizacija učešća studentskih-sportskih ekipa i pojedinaca na Zimskim i Letnjim univerzitetskim igrama

– Organizacija i učešće na evropskim i svetskim konferencijama iz oblasti univerzitetskog sporta

– Organizacija i učešće na sednicama Skupštine Evropske univerzitetske sportske asocijacije (EUSA) i Međunarodne federacije univerzitetskog sporta (FISU)

– Promocija bavljenje sportom na nivou Univerziteta odnosno fakulteta

 

AKTIVNOSTI USSS U PERIODU 2006. – 2013.
DOMAĆI PROGRAM MEĐUNARODNI PROGRAM sredstva od MOS
Godina Prvenstvo
(ekipni)
Kup
(ekipni)
Kup
(pojedinačni)
Broj učeščana EUŠ Broj učeščana SUŠ OrganizacijaEUŠ ili SUŠ Progr.(mil.) Univerz.(mil.)
2006. / održano / 8 12 EUŠ futsal Novi Sad 25.62
2007. / održano održano 5 Univerzijade
2008. održano održano održano 5 10 EUŠ rukomet (Niš) i košarka (NS)SUŠ kajak, takvondo i veslanje (BGD)
2009. / / / 1 Univerzijade EUŠ stoni tenis Niš 2 15.69
2010. održano održano održano 4 9 SUŠ futsal Novi Sad 13.5 2.1
2011. održano / održano 6 Univerzijade EUŠ odbojka Kragujevac 9 10 + 2.1
2012. održano / / EUSA Igre 6 SUŠ košarka 3 na 3 Kragujevac 9 1
2013. održano / / 4 Univerzijade 12