No Picture
Javna nabavka

Javna nabavka 2016.

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku hotelskih usluga u Beogradu Konkursna dokumenta jn-mv-3-16 Javni poziv za podnošenje usluga Javni poziv jn-mv-3-16 Plan javnih nabavki za 2016. godinu Plan javnih nabavki u 2016.