Organizacija

IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor USSS (mandatni period 2017. – 2021.)

 • Siniša Jasnić, predsednik
 • Dragan Popov, potpredsednik
 • Mensur Memić, potpredsednik
 • Radomir Denčić, član
 • Stevan Šegrt, član
 • Aleksandar Vićentijević, član
 • Marko Gušić, član

 

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor USSS (mandatni period: 2017.- 2021.)

 • Branislav Tešić, predsednik
 • Vladimir Smuđa, član
 • Rifat Mujanović, član

 

STRUČNA SLUŽBA

Stručna služba USSS

 • Đoko Čučković, sekretar

 

 

PREDSTAVNICI U FISU I EUSA

Međunarodna federacija univerzitetskog sporta (FISU):

  • Teodor OLIĆ,
   član Kontrolne komisije FISU, 1955. – 1959.
   član Izvršnog komiteta, 1959. – 1961.prvi potpredsednik FISU, 1961. – 1975.

član i predsednik Statutarne komisije FISU, 1965. – 1975.

 • Prof. dr Đorđije RADOVANOVIĆ,
  član Izvršnog komiteta, 1987. – 1995.,počasni član FISU od 1995.
  • Dr Siniša JASNIĆ, 
   član Izvršnog komiteta, 2003.- 2011.,predsednik Komisije za marketing, 2007.- 2011.

predsednik Međunarodne tehničke komisije za

svetske šampionate, 2003.- 2011.,

član Komisije za sportska pravila, 2007. – 2011.

  • Ivo MIHOVILOVIĆ, 
   član Komisije za izučavanje univerzitetskogsporta, 1960. – 1961.
  • Dragomir ĐOKIĆ
   član Komisije za sportska pravila, 1962.-1963.
  • Ing. Štefan HOČEVAR
   član Komisije za sportska pravila, 1963.-1965.
  • Prof. dr Vjekoslav JURAS,
   član Komisije za izučavanje univerzitetskogsporta, 1987. – 1991.
  • Zoran JOVANOVIĆpredsednik Međunarodne tehničke komisije LetnjeUniverzijade za košarku, 2007. – 2008.
  • Željko RAJKOVIĆpredsednik Međunarodne tehničke komisije za kanuu sprint, 2008. – 2015.
 • Dr Đorđe LALOŠEVIĆ
  član Medicinske komisije, 2007. – 2015.

Evropska univerzitetska sportska asocijacija (EUSA):

  • Dr Siniša JASNIĆ
   član Izvršnog komiteta, 2001 – 2005.,
   potpredsednik EUSA, 2005 – 2009.
  • Prof. dr Vladimir JORGA
   tehnički delegat za karate, 2003. – 2005.
  • Žarko VARAJIĆ,
   tehnički delegat za košarku, 2003.- 2007.
 • Rajko VUJOŠEVIĆ,
  tehnički delegat za karate, 2005. – juna 2006.,aod tada kao državljanin Crne Gore